Terug naar overzicht
Innoveren

Plannen voor 2.900 nieuwe woningen in Spoorzone Zwolle

Zwolle – De gemeente wil 2.900 woningen bouwen in de Spoorzone, het gebied aan de zuidkant van het station. Hiervoor is extra geld nodig. Het extra geld gaat ze aanvragen bij de Rijksoverheid. In het gebied van de Lurelui West heeft het college plannen voor ruim 1.000 woningen, in de andere gebieden varieert het van 200 tot 656 woningen.

Volgens het college ontwikkelt Zwolle zich snel en heeft de stad de komende decennia een grote woningbouwopgave: ”We willen dat de stad voor iedereen bereikbaar blijft. De stad heeft ruim 10.000 woningen nodig tot 2030.” De ontwikkeling van de Spoorzone is volgens het college een uitgelezen kans om de woningbouw in Zwolle te versnellen: ”Een substantiële bijdrage van het rijk maakt het mogelijk om te versnellen en in de komende 10 jaar 2.900 (betaalbare) woningen te bouwen in een kwalitatief hoogwaardig leef- en woonmilieu. Dat draagt bij aan het bereikbaar houden van Zwolle als woonstad voor alle mensen.” De vorige keer werd het voorstel afgeketst, nu is de kans groter dat het wel wordt aangenomen, omdat er nu de Woondeal is. De woondeals bestaan uit meerdere onderdelen met eigen afspraken. Een hiervan is de aanpak van knelpunten bij de versnelling van de woningbouw. Hieronder vallen een aantal concrete versnellingslocaties die bijdragen aan de bouwopgave in de regio.

Volgens het college ontwikkelt Zwolle zich snel en heeft de stad de komende decennia een grote woningbouwopgave: ”We willen dat de stad voor iedereen bereikbaar blijft. De stad heeft ruim 10.000 woningen nodig tot 2030.” De ontwikkeling van de Spoorzone is volgens het college een uitgelezen kans om de woningbouw in Zwolle te versnellen: ”Een substantiële bijdrage van het rijk maakt het mogelijk om te versnellen en in de komende 10 jaar 2.900 (betaalbare) woningen te bouwen in een kwalitatief hoogwaardig leef- en woonmilieu. Dat draagt bij aan het bereikbaar houden van Zwolle als woonstad voor alle mensen.” De vorige keer werd het voorstel afgeketst, nu is de kans groter dat het wel wordt aangenomen, omdat er nu de Woondeal is. De woondeals bestaan uit meerdere onderdelen met eigen afspraken. Een hiervan is de aanpak van knelpunten bij de versnelling van de woningbouw. Hieronder vallen een aantal concrete versnellingslocaties die bijdragen aan de bouwopgave in de regio.